A nevelés új útjai

A márciusi Családi Körben a nevelés elveinek átalakulásáról gondolkodtunk közösen szülők, szakemberek. Az elmúlt évszázadok során, a kor szellemiségével és emberképével együtt a gyerekekről való gondolkodás is jelentős változásokon ment keresztül.

A gyerekeknek a megváltozott társadalmi közegben óriási szükségük van az irányításra és a fogódzókra.  Cseperedésük során, szüleik támogatásával ki kell alakítaniuk egy világképet, és stabillá kell tenniük azokat az értékeket, amelyek irányadóak lesznek az életükben.

Egy újszerű szülő-gyermek kapcsolat, amely partnerségen alapul, alapja lehet az eredményes nevelésnek: a gyermeket partnernek kezeljük, miközben fokozatosan bevezetjük abba a világba, amelyben élünk.

Gyermekének mindenki boldog és sikeres életet szeretne. Hogy ez kinek mit jelent, az személyes tapasztalásainktól és élményeinktől függ, éppen ezért családra és egyénre jellemző. Nincs egy helyes és követendő út, minden nevelési útvonal családra és egyénre szabott. Alapelvek azonban léteznek, amelyet minden család lefordíthat saját nyelvére. Lényeges, hogy a nevelés során ne veszítsük szem elől a gyermek egyéniségét, személyiségét. Minden gyermeknek egyedülálló személyisége van, és ezt tiszteletben kell tartani minden szülői megnyilvánulás során. Azokat az értékeket, amelyeket felé közvetíteni szeretnénk, először magunkban kell tisztáznunk, tehát a nevelés nem létezhet szülői önelemzés és önismeret nélkül.

A szülői nevelés végső célkitűzése lehet a példamutatáson keresztül, hogy a gyermek megtanulja elfogadni és értékelni saját magát és a többi embert, hogy elégedetten, másokkal együttműködésben alakíthassa ki saját életét.  Mindez a kitartás és teherbírás fejlődésén keresztül (a kellemetlen helyzetektől való állandó megóvást, „elkényeztetést” mellőzve), az erőfeszítések tevése közben formálódó önbizalom kialakításán át, megbecsülésen és tiszteleten alapuló pozitív emberi kapcsolatok segítségével járt úton érhető el.

A következő Családi Kör helye, ideje: Gólyafészek Óvoda (Logopédiai Szoba) 2017. április 20. csütörtök. 16:30-17:30

A következő Családi Kör témája: „Mindennapi kérdések egy óvodással: határok, dac, agresszió, evés-alvás”

A Családi Kör ideje alatt az Óvodában ügyelet működik a beszélgetésen résztvevő szülők gyermekei számára.

Várjuk Önöket szeretettel!Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!