Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!

Beiratkozás

2019-ben óvodánkban, mint a többi városi oviban is, április 24-én szerdán, és 25-én csütörtökön lesz a beiratkozás a 2019/20-as nevelési évre. Mindkét napon 7 órától 17 óráig várjuk a jelentkezőket. Egy gyermek adatainak felvétele körülbelül 10-15 percet vesz igénybe.

Mindazon szülők kötelesek beíratni gyermekeiket óvodába, akiknek gyermeke 2013. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. napja között született.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. S a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosításira szóló igazolványt
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványát
  • a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványát

Amennyiben rendelkezésre áll:

  • a gyermekről szakértői véleményt
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot

A kötelező körzeti felvételt biztosító önkormányzati óvodák és azok körzetei megtekinthetők a www.kiskunhalas.hu internetes oldalon.

Az óvodai felvételről az illetékes óvoda vezetője legkésőbb 2019. május 22. napjáig írásban értesíti a szülőket.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvodavezetőjénél.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és ellátása valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában biztosított.Legfrissebb híreink

2019-11-15 20:19

Mézes reggeli

Az OMME ebben a nevelési évben is meghirdette az Édes Mézes Reggeli mozgalmat, ami azzal a céllal indult útjára, hogy a gyermekek figyelmét felhívja a mézfogyasztás fontosságára.

Bővebben
További hírek

Következő események