Küldetésnyilatkozat

Óvodai nevelésünk célja a gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlődésének elősegítése. A nevelésünk családias, derűs légkörben folyik, figyelembe veszi a gyermekek személyiségjegyeit, életkori és egyéni sajátosságait. További célunk még az iskolai munkához szükséges fejlettség elérése és olyan szociálisan kultúrált, a társadalmi normáknak megfelelő gyermekek nevelése, akikben elvetjük az Istenbe vetett hit magját, és ezt ápolgatjuk, nevelgetjük, védjük az óvoda biztonságot nyújtó fészkében. Folytatjuk a család szeretetteljes nevelőmunkáját, amelyet azonban teljesen új módon kiegészítünk, és tovább fejlesztünk. Óvodánkban biztosítjuk a nyitottságot, az óvoda életébe való betekinthetőséget. Pl. nyílt napok, nyílt hetek, ünnepélyek, közös kirándulások, programok, stb. Az óvodánk nevelési feladatai az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció, az értelmi fejlesztés és nevelés és a lelki nevelés komplexen épül be az óvodai életünk mindennapjaiba. Különféle, változatos tevékenységeken keresztül /kötött és kötetlen/, de legfőképpen a játékon keresztül igyekszünk a gyermekek ismereteit gyarapítani, a meglévőket kibővíteni, tökéletesíteni. A gyermekek tudásvágyára és kíváncsiságára építve igyekszünk biztosítani a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételeket.
Alapvető feladatunk a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése
Óvodánk általános alapértékei a keresztyén szellemiség, a gyermekközpontúság, játék kiemelt szerepe, nevelés központúság, családokkal való szoros együttműködés, életkori sajátosságokhoz való igazodás, differenciált fejlesztés. Kiemelt nevelési feladataink közé tartozik, hogy a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítése; keresztyén erkölcsi, etikai normákat beépítsük személyiségükbe; nyitottá tegyük őket a hitre; az életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva megfelelő vallási ismereteket átadjuk.Figyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!